[PAGE FIELD RECURSIVE]

Velkommen til KARRIERESENTERETs CV-database

Du vil gjennom de neste åtte trinnene gi et bilde av din personprofil som viser spisskompetansen fra toppidretten i tillegg til øvrige kvalifikasjoner (utdanning og jobberfaring). Det tar ca. 15-20 minutter å fylle ut CV-en.
 
De åtte trinnene består av:
  1. Personlig informasjon
  2. Sportslig DNA
  3. Personlighetstype i idretten
  4. Utdanning
  5. Arbeidserfaring (både idrettsrelatert og annen arbeidserfaring)
  6. Jobbinteresser
  7. Personlig presentasjon
  8. Jobbklar
Underveis vil du kunne supplere med en personlig CV med vesentlige opplysninger etter eget valg (anbefales).
 
Etter utfylling vil du motta en bekreftelse på e-post med en oppsummering av informasjonen du har oppgitt. CV-en blir ikke aktivert før den er lest og godkjent av Karrieresenteret.
 
Når CV-en har blitt godkjent, mottar du den som en utskriftsklar PDF-fil som du kan bruke aktivt i jobbsøkingen. Vi anbefaler at du lagrer denne filen. Hvis du har korrigeringer til CV-en, kan du ta kontakt med Karrieresenteret som vil foreta korrigeringene og deretter sende deg en oppdatert CV.
 
Alle medlemmer av NISO har adgang til databasen, det gjelder både aktive og tidligere aktive toppidrettsutøvere.
 
Hvis du har spørsmål eller er i tvil om ditt nåværende eller tidligere sportslige nivå kvalifiserer deg til databasen, er du velkommen til å ta kontakt med NISO på telefon 982 60 590 eller e-post niso@niso.no
 
Under utfyllingen kan du gå frem og tilbake mellom sidene ved hjelp av knappene nederst på siden. Det er imidlertid viktig at du IKKE bruker nettleserens Tilbake-knapp.

 

Cv _NO